تولید یک هنر که با ابزارهای پیشرفته و دقت بی‌نظیر تبدیل می‌شود.

تولیدکنندگان مواد و تجهیزات دندانپزشکی در ایران

کاتالوگ تماس با ما

هامرز مدیکال، اولین در ایران

تکنولوژی دندانپزشکی
نوآوری در دندانپزشکی
دانش بنیان
تولید فایل روتاری
صنایع پزشکی هامرز

تعهد به بهترین، هامرز مدیکال

از زیرساخت قوی و تیم حرفه‌ای و با تجربه خود به منظور تولید و ارائه مواد و تجهیزات دندانپزشکی پیشرفته و با کیفیت بالا در زمینه‌های اندودانتیک، پروتزهای دندانی و دندانپزشکی بازسازی‌ای بهره می‌برد و با رعایت آخرین استانداردها و فناوری‌های اروپایی و جهانی عمل می‌کند.

بیشتر بدانیم